คำสั่ง ตร.ที่ 537-538/2555 ลง 27 กันยายน 2555

วันที่ 17 ตุลาคม 2555 เวลา 06:37:14 น.
อ้างอิง
ตอบกลับ
[quote=เทพธันเดอร์นครปฐม]คำสั่ง ตร.ที่ 538/2555 อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ พงส.และผู้ปฏิบัติงานสอบสวน [url]http://pdd.police.go.th/download/Statutl_Command/SC2555/P538-2555.pdf[/url] คำสั่ง ตร.ที่ 537/2555 อำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ [url]http://pdd.police.go.th/download/Statutl_Command/SC2555/P537-2555.pdf[/url][/quote]
คำสั่ง ตร.ที่ 538/2555 อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ พงส.และผู้ปฏิบัติงานสอบสวน
http://pdd.police.go.th/download/Statutl_Command/SC2555/P538-2555.pdf

คำสั่ง ตร.ที่ 537/2555 อำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ
http://pdd.police.go.th/download/Statutl_Command/SC2555/P537-2555.pdf


#แก้ไขทั้งหมด 1 ครั้ง
#แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555

มีมิตรร้อยคนก็น้อยไป มีศัตรูคนเดียวก็มากไป

 

โปรดเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็นครับ...

top